Seninle Yatmak İstiyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seninle Yatmak İstiyorum"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seninle yatmak istiyorum" ifadesi, mecazi olarak cinsel bir anlam taşır. Genellikle bir kişinin duygusal veya cinsel çekimini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin karşı tarafa olan ilgi veya romantik hisleri olduğunu belirten bir ifadedir.

Hakaret mi?


Seninle Yatmak İstiyorum kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde mağdureyi arayarak "Seni sinkaf edeceğim, seninle yatmak istiyorum” şeklinde sözler sarf ettiği anlaşıldığından, mevcut haliyle eyleminin kül halinde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek bu suçtan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken, dosya kapsamına uygun düşmeyen yetersiz gerekçeyle cinsel taciz ve hakaret suçlarından beraatına hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 14. CD Esas: 2013/6166 Karar: 2015/1237 Tarih: 19.02.2015

"Seninle Yatmak İstiyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.