Belge Karartmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Belge Karartmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Belge karartmak, bir belgenin içeriğini değiştirmek veya gizlemek anlamına gelir. Örneğin, bir belgenin üzerine siyah boya sürmek veya bir belgenin belli kısımlarını silmek belge karartmak olarak adlandırılabilir. Bu terim genellikle yasa dışı veya etik olmayan bir eylemi örtbas etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Belge Karartmak hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürosu'na verdiği....havale tarihli şikayet dilekçesinde, önceki dilekçelerinde işlem yapan savcı ve hâkim olan müşteki katılanlara hitaben "Sayın Savcımız ... bilinçli olarak anayasal saç teşkil eden belgeleri karartmak, belge almayarak anayasaya açık ihlal etmiş olan bu kooperatif yetkililerini koruyarak hukuka aykırı davranmıştır. Sayın savcımız da bu kararı ile çete menfaatine uygun bir davranış sergilemiştir... Sayın Savcımız... ve Hakimimiz... Tarafından ne idüğü belirli olmayan bir şekilde bitirilen bu dava hukuksuzluk örneklerinden biridir. Eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı...'in Savcılığımıza vermiş olduğu ifadede... Tanırım, kooperatifimizin birtakım işlerini yapmıştı' diye belirttiği... Savcımızdan başkası değildir. Bu da çetenin suç üstünlüğüdür... Soruşturma Dosyasının Savcısı..., anayasal suç teşkil eden tüm delil ve belgelerimizi çete adına savuşturmuştur. Nasıl bir adalettir ki Hakim (Sayın... Savcımızın eşi) ... Mahkemesinde... tahliye istemli dosyası ile geçici güvenilir kişi sahtekârlarından tapu kayıtlarındaki 7. kişi olan in davasına da bakmaktadır. Beyi savcılık ayağını yok ederken, kendisi de bizi tahliye etmek ile uğraşmaktadır. Ne idüğü belirsiz adalet bundan başka bir şey olamaz" şeklinde yazılara yer vermesi biçiminde gelişen eyleme ilişkin) sanığın şikâyet dilekçesinde yer alan ve davaya konu edilen ifadelerin bir bütün halinde TCK'nin 128. maddesi kapsamında "iddia ve savunma dokunulmazlığı" sınırları içinde kaldığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkûmiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17777 Karar: 2022/19626 Tarih: 12.10.2022

"Belge Karartmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.