Memurluğu Bırak Falcılık Yap

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Memurluğu Bırak Falcılık Yap"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Memurluğu bırak falcılık yap", genellikle bir kişinin yetenek veya yetkinlikleriyle orantısız bir işi yapması veya uğraşması durumunda kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin mevcut mesleği veya yetenekleri yerine daha az değerli veya itibarlı bir işe yönelmesini eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. "Memurluğu bırak falcılık yap" ifadesi, kişinin yeteneklerini ve potansiyelini en iyi şekilde kullanma konusundaki zayıf kararları veya tercihleri eleştirmek amacıyla kullanılır.

Bu tabir, genellikle kişilerin kendi potansiyellerini ve yeteneklerini değerlendirmeden veya yeterince kullanmadan daha az anlamlı veya düşük itibarlı bir işe yönelmelerini eleştirmek amacıyla kullanılır. "Memurluğu bırak falcılık yap" ifadesi, kişilerin yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirme ve değerlendirmenin önemini vurgularken, aynı zamanda yanlış meslek seçimleri veya potansiyelin altında işlerde çalışmanın getirebileceği olumsuz sonuçları yansıtır. Bu tür ifadeleri kullanırken, alaycı veya aşağılayıcı bir dil yerine saygılı bir dil kullanmanın ve olumlu yönlendirmelerde bulunmanın önemli olduğu unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Memurluğu Bırak Falcılık Yap kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığa ait iş yerinde sigara içildiğinden bahisle işlem yapacakları sırada sanığın katılana yönelik "Allah bunu çoluk çocuğundan çıkarsın, günde 5 kere polis geliyor, haksız yere tutanak tutuyorsunuz, madem hislerin bu kadar kuvvetli o zaman memurluğu bırak ve falcılık yap" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua ve rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9056 Karar: 2015/4880 Tarih: 09.09.2015

"Memurluğu Bırak Falcılık Yap" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.