Gözün Kör Olsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gözün Kör Olsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gözün kör olsun" ifadesi, genellikle öfke, kızgınlık veya hayal kırıklığı ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin olumsuz bir duygu veya düşünce içinde olduğunu ve karşı tarafın istediği veya beklediği sonucun gerçekleşmemesi durumunda dile getirilen bir tepkiyi yansıtır.

Terim, özellikle duygu yoğunluğu olan anlarda, karşı tarafı veya durumu suçlayarak ifade etmeyi amaçlar. Ancak bu ifade, dilin kabalığı ve olumsuzluğu nedeniyle yaygın olarak hoş karşılanmaz. Daha yapıcı bir iletişim sağlamak ve olumsuz etkileşimleri önlemek için daha saygılı ve sakin bir üslup kullanmanız önemlidir.

Hakaret mi?


Gözün Kör Olsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Gözün kör olsun, nereden verdin bu parayı" şeklindeki beddua ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41130 Karar: 2017/11725 Tarih: 25.10.2017

"Gözün Kör Olsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.