Sizi Bu Mahkemeye Hâkim Yapanın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizi Bu Mahkemeye Hâkim Yapanın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizi bu mahkemeye hâkim yapanın" ifadesi, genellikle bir kişiye veya grubun, belirli bir pozisyonda veya durumda bulunmalarının nedenini veya yetkisini sorgulayan veya eleştiren bir ifadedir. Bu ifade, kişinin veya grubun varlığını veya yetkisini sorgularken, onların yeteneklerini veya haklılığını eleştirebilir.

Hakaret mi?


Sizi Bu Mahkemeye Hâkim Yapanın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mahkeme hâkimine hitaben söylediği kabul edilen "Adınız çıkmış dokuza inmez sekize, sizin de sizi bu mahkemeye hakim yapanın da, verdiğiniz kararın da vereceğiniz karara da" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/35280 Karar: 2017/6904 Tarih: 31.05.2017

"Sizi Bu Mahkemeye Hâkim Yapanın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.