Kendini Bir Bok Sanmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendini Bir Bok Sanmak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kendini Bir Bok Sanmak deyimi, Türkçe argo bir ifadedir ve bir kişinin kendini gereğinden fazla önemsemesi, kendini çok beğenmesi anlamına gelir. Bu ifade, genellikle bir kişinin kendini diğerlerinden üstün görme, kibirli davranma ve kendini beğenmişlik sergileme durumlarında kullanılır. Kendini Bir Bok Sanmak, kişinin gerçek değerini aşan bir özgüvene sahip olması ve bu nedenle başkalarını küçümsemesi anlamına gelir. Bu ifade, genellikle alay etmek veya eleştirmek amacıyla kullanılır. Kendini Bir Bok Sanmak, bir kişinin kendini abartılı bir şekilde övmesi ve başkalarını küçümsemesi durumunda kullanılır. Bu ifade, bir kişinin gerçek değerini kaybetmesine ve çevresindeki insanların tepkisini çekmesine neden olabilir. Bu nedenle, insanlar arasında hoş karşılanmayan bir davranış olarak kabul edilir.

"Kendini Bir Bok Sanmak" deyiminin ne anlama geldiği ve nasıl kullanıldığı üzerinde durulacak. Bu deyim, Türkçe argo bir ifadedir ve genellikle bir kişinin kendini gereğinden fazla önemli veya değerli görmesi anlamında kullanılır. Kendini Bir Bok Sanmak, bir kişinin kendine aşırı bir özgüvenle yaklaşması, kibirli ve kendini beğenmiş olması durumunu ifade eder. Bu ifade, kişinin gerçek değerini abartarak kendini başkalarından üstün görmesi anlamına gelir.

Kendini Bir Bok Sanmak deyimi, genellikle alay etmek veya bir kişinin kendini haddinden fazla önemsemesini eleştirmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, bir kişinin gerçek değerini göz ardı etmesini ve kendini abartarak başkalarından üstün görmesini vurgular. Kendini Bir Bok Sanmak, bir kişinin gerçekçi olmayan bir özgüvene sahip olması durumunda kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Kendini Bir Bok Sanmak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suça sürüklenen çocuk in katılan ...le Facebook ortamından gönderdiği Kendini bir bok sandı, sınıfı onun sayesinde geçtiğimizi sanıyor, mal, sorunlu insan" şeklindeki iletilerin TCK'nın 125/1-2. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "iletilerde katılanı kastettiğinin kesin olarak tespit edilememesi" biçimindeki yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/27210 Karar: 2015/2533 Tarih: 02.02.2015

Karar #2
Eylemin (Hastanede, hemşireye hitaben: Başına bir çaput bağlamışsın kendini bir b.k zannediyorsun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına... Yargıtay 4. CD Esas: 2020/26715 Karar: 2022/23090 Tarih: 21.11.2022

"Kendini Bir Bok Sanmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.