Sokak Orospusu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sokak Orospusu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sokak orospusu" ifadesi argo bir dil kullanımıdır ve oldukça aşağılayıcı bir ifadedir. Bu ifade, bir kişiyi cinsel içerikli bir şekilde aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Sokak Orospusu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Eşe hitaben: Sokak o.ospusu, sen hala neden boşanma davası açmıyorsun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü ne- denler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6308 Karar: 2018/5759 Tarih: 16.04.2018

"Sokak Orospusu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.