Devlet Parasını Yiyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Devlet Parasını Yiyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Devlet Parasını Yiyorsun" ifadesi, bir kişiye veya grubun, devlet veya kamusal kaynakları kötüye kullanarak, haksız veya adil olmayan bir şekilde kendi çıkarları için kullanması veya bu kaynakları gereksiz yere harcaması anlamına gelir. Bu ifade, kişinin kamu malını veya fonlarını kötüye kullanma veya israf etme eylemini eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır.

Genellikle bu ifade, kamu kaynaklarının sorumlu ve adil bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulamak veya kişilerin kendilerine ait olmayan kaynakları kötüye kullanma alışkanlığına işaret etmek amacıyla kullanılır. "Devlet Parasını Yiyorsun" ifadesi, genellikle yöneticilere, yetkililere veya kamu görevlilerine karşı yapılan eleştirilerde veya kamu kaynaklarının gereksiz harcandığı veya kötüye kullanıldığı durumları vurgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Devlet Parasını Yiyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "Orada ne oturuyorsun, görevini yap, çay içiyorsun, bacak bacak üzerine atmışsın, devlet parasını yiyorsun" şeklindeki ağar eleştiri niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, bu sözler yönünden hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6414 Karar: 2015/2634 T: 11.06.2015

"Devlet Parasını Yiyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.