Ben Doyuruyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ben Doyuruyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ben doyuruyorum" ifadesi, bir kişinin bir gruba veya topluluğa, genellikle yemek veya diğer ihtiyaçlar konusunda yardım ettiğini ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin ihtiyacı olanlara yardım etmek için kendini sorumlu hissettiğini ve bu nedenle onları beslemek veya onların diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiğini belirtir.

"Ben doyuruyorum" ifadesi, bir kişinin yardım etmek için yaptığı fedakarlığı gösteren ve empati duyduğunu belirten bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin toplumdaki diğer insanlara duyduğu sorumluluk ve yardımseverlik duygusunu yansıtır.

Bu ifade, özellikle bir grup veya topluluk içinde bir lider veya organizatör tarafından kullanıldığında, kişinin başkalarına yardım etmek için yaptığı çabayı vurgular. Bu ifade ayrıca, bir kişinin yaptığı işin önemini ve değerini de vurgular ve diğerlerinin de bu yardıma katılmalarını teşvik edebilir.

Hakaret mi?


Ben doyuruyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye hitaben söylediği "Beni neden arkaya bindiriyorsunuz, ben öğretmen evinin müdürüyüm, jandarmaları ben doyuruyorum, bundan sonra öğretmen evine hiçbir jandarma gelip yemek yiyemeyecek, kimsiniz lan siz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8646 Karar: 2015/12680 Tarih: 03.12.2015

"Ben Doyuruyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.