Belediyeciliğin Yüz Karası

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Belediyeciliğin Yüz Karası"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Belediyeciliğin yüz karası" ifadesi, bir belediyenin yönetimi altında olan bir yerin, belediye hizmetlerinin yetersizliği veya belediye tarafından yapılan yanlış kararlar nedeniyle kötü durumda olduğunu ifade eden bir ifadedir. Bu ifade, belediye yönetimi altındaki bir yerin görünümünün veya yaşam koşullarının kötü olduğunu belirtir.

"Belediyeciliğin yüz karası" ifadesi, bir belediyenin görevlerini yerine getirememesi veya halka yeterli hizmet sunamaması nedeniyle ortaya çıkabilir. Örneğin, yetersiz çöp toplama, yolların kötü durumu, parkların bakımsızlığı gibi nedenlerle bir yerin yaşanabilirliği azalabilir. Bu nedenle, "belediyeciliğin yüz karası" ifadesi, bir yerin görünümü ve yaşam kalitesi ile ilgili sorunlar nedeniyle kullanılan bir ifadedir.

Bu ifade, genellikle bir eleştiri veya protesto olarak kullanılır ve yerel yönetim yetkililerini daha etkili ve verimli hizmetler sunmaya teşvik etmek amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Belediyeciliğin yüz karası kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye söylediği kabul edilen sözlerin (Başkan adayını hedef alarak: Süreci çok iyi götüren, parti içi muhalefeti idare eden, diğer muhalefet partilerine ben gelmezsem şu gelir, beni sizin lideriniz seviyor, beni bütün cemaatler seviyor türü popülist laflarla şirin görünen, en fazla 2-3 muhalif gazeteci hariç diğer hepsi ile iyi geçinen, işini bilen, siyasetini bir şehri mutlu etmek için değil kendi çevresini mutlu etmek üzere kurgulayan, adil, şeffaf ve emin belediyeciliğin yüz karası olan zat tekrar aday, hayırlı olmasın, kurban olduğum Allah inşallah o koltuğa oturmak sana nasip olmaz, Allah belanı versin siyasi münafık) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4046 Karar: 2018/2513 Tarih: 26.02.2018

"Belediyeciliğin Yüz Karası" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.