Fişlemeci

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fişlemeci"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fişlemeci" ifadesi, başkalarının davranışlarını veya etkinliklerini gözlemleyip not tutarak veya raporlayarak toplum içinde yaygın bir şekilde kullanılan ifşacı veya dedikoducu kişiyi ifade eder. "Fişlemeci" terimi, bu tür davranışları eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Fişlemeci kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Gazete yazısında, FETO lideri hedef alınarak: Fişlemeci, listeci) Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat ve düşme kararları usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılan vekilinin mahkumiyet hükmü kurulması gerektiğine yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin onanmasına...

Yargıtay 8. CD Esas: 2021/12891 Karar: 2022/3218 Tarih: 23.02.2022

"Fişlemeci" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.