Tahrikçi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tahrikçi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Tahrikçi, bir kişinin veya bir grup insanın başkalarını kışkırtmak, provoke etmek veya tahrik etmek için sözler veya davranışlar kullanması anlamına gelir. Tahrikçi, genellikle bir tartışma veya çatışma ortamında ortaya çıkar ve insanları sinirlendirmek veya tepki göstermeye teşvik etmek amacını taşır. Tahrikçi kişiler, sözlerini veya davranışlarını kullanarak başkalarının duygularını incite edebilir ve onları karşıtlık içine çekebilir.

Tahrikçilik, genellikle negatif sonuçlara yol açabilir. İnsanlar arasında anlaşmazlıkların artmasına, ilişkilerin bozulmasına ve hatta şiddetin ortaya çıkmasına neden olabilir. Tahrikçi kişiler, genellikle dikkat çekmek veya güç gösterisi yapmak amacıyla bu taktiği kullanır. Ancak, tahrikçilik sadece olumsuz sonuçlar doğurmaz. Bazı durumlarda, insanlar tahrik edici davranışlara karşı koyma yeteneğini geliştirebilir ve daha sağduyulu bir şekilde tepki verebilirler.

Hakaret mi?


Tahrikçi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelik ifadeleri (Sosyal medyada, Büyükşehir Belediye Başkanına yönelik: İsraf tahrikçi, gözündeki kalası, kütük, amazon ormanı haline getiren bir ahlak yoksunu) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14933 Karar: 2021/15484 Tarih: 25.05.2021

"Tahrikçi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.