Kendi Suçunu Gizliyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendi Suçunu Gizliyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kendi suçunu gizliyor" ifadesi, bir kişinin işlediği suç veya yanlış davranışı inkar ederek veya saklayarak, sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmaya çalıştığını ifade eder. Bu ifade, kişinin suçunu veya hatasını kabul etmek yerine, suçsuz olduğunu veya sorumluluğunun olmadığını iddia ettiği durumları tanımlar.

"Kendi suçunu gizliyor" ifadesi, genellikle suçun üstünü örtme veya başkalarını yanıltma amacıyla kullanıldığında, kişinin dürüstlüğünü veya etik değerlerini ihlal ettiği durumları ifade eder. Bu deyim, kişinin kendi yanlışını kabul etmek yerine suçlamayı başkalarına yönelttiği veya suçunun sorumluluğunu paylaşmamak için çaba sarf ettiği durumları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Kendi Suçunu Gizliyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Bir soruşturmayla ilgili gazete haberinde: Savcı kendi suçunu gizliyor) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/17704 Karar: 2022/16713 Tarih: 04.07.2022

"Kendi Suçunu Gizliyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.