Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Lan", argoda ulan sözünün kısa söylenişi olan bir kelimedir. Lan, argoda genellikle kaba hitap veya ey anlamına gelir. Ayrıca, bazen hakaret veya küfür olarak da kullanılır. Çoğunlukla cümlenin sonuna eklenir ve bir kişiye hitap ederken kullanılır. Daha genel anlamıyla ifadeyi kullanırken kişinin duygusal durumuna veya konuşma tarzına bağlı olarak dikkat etmek önemlidir, çünkü bu ifade çoğu durumda kaba veya saygısız bir ifade olarak algılanabilir.

Hakaret mi?


Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Cezaevinde hükümlü olarak bulunan sanığın hastaneye gitmek için cezaevi girişinde bulunan x-ray cihazından geçişi esnasında kendisini hastaneye götürmekle görevli olan katılan jandarma uzman çavuşu ile yaşadığı tartışmada söylediği "Rahatsız mı oldun, bağırma lan" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışa hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11229 Karar: 2016/4496 Tarih: 09.03.2016

Karar #2

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Yeter lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı..

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9189 Karar: 2018/6588 Tarih: 03.05.2018

Karar #3

Somut olayda, sanık tarafından söylendiği kabul edilen "Lan komiser" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/1838 Karar: 2019/13139 Tarih: 26.09.2019

Karar #4

Somut olay kapsamında sanık tarafından katılana yönelik söylenen "Sen konuşma lan sus" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/12906 Karar: 2021/4637 Tarih: 11.02.2021

Karar #5

Somut olayda, sanık tarafından katılana yönelik söylendiği kabul edilen "Ben avukatım lan, sen ne işe yararsın" ifadelerinin kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu gözetilmeden, atılı suçtan sanık hakkında beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/3864 Karar: 2021/20597 Tarih: 24.06.2021

Karar #6

Suça sürüklenen çocuğun söylediği "Dinle lan" biçimindeki sözlerin rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/25833 Karar: 2014/34743 Tarih: 02.12.2014

Karar #7

Evinin kapısını açmayan yakınana, sanığın "Açsana lan kapıyı" diyerek hakaret ettiğinin sabit olduğu ve "Lan" kelimesinin yakınanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu nazara alınmadan, yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/25159 Karar: 2013/3748 Tarih: 26.02.2013)

Karar #8

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müşteki Başbakana gönderdiği cep telefonu mesajında yazılı "Sonuçta Başbakan ve... Parti akıllı olsun, vazifenizi adam gibi yapın lan..." şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34680 Karar: 2017/9217 Tarih: 19.09.2017

Karar #9

Sanığın müşteki polis memurlarına hitaben söylediği kaba ifade niteliğindeki sözlerinin (Lan dayı) müştekilerin onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/8675 Karar: 2019/16633 Tarih: 26.11.2019

Karar #10

Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerindeki çetelerin birbirlerini ıslah etmek amacıyla oluşturdukları "Hiphop Kültürü'nün müzik kolunu teşkil eden "Rap", kelime olarak "ağır sözlü eleştiri" anlamına geliyor olsa dahi; eleştiri ve sitem, kişilerin şereflerini, onurlarını, namuslarını, toplum içindeki itibarlarını incitmeye ve diğer fertler nezdindeki saygınlıklarını zedelemeye yönelik olarak hakaret içeren sözcükler kullanılmak suretiyle yapılamaz.

Açıklanan nedenlerle, sanık tarafından yazıldığında kuşku bulunmayan ve çeşitli internet sitelerinde yayınlanan "Ses Çıkarma" isimli müzik parçasında geçen, "lan, kansız ahmak, piç ihtilali, pis istikbali, alçak, lan asma" sözcükleriyle, kamu görevlisi olan katılana görevinden dolayı hakaret edildiğinin ve bu suretle 5237 sayılı TCY'nın 125/3-a maddesinde düzenlenmiş bulunan kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluştuğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas : 2009/4-196 Karar : 2009/248 Tarih : 27.10.2009

Karar #11

Yargılamaya konu somut olayda; sanığın, kendisi hakkında suç delillerini muhafaza altına almaya çalışan polis memurlarına yönelik sarfettiği "bizi mi yakacaksınız lan" şeklindeki sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/30052 Karar:2015/1866 Tarih: 22.01.2015

Karar #12

Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık; sanığın, yazıp besteleyerek internet sitesinde "Rap Müzik" tarzında seslendirdiği müzik parçasında, T.C. Başbakanı olarak görev yapmakta olan R.T.E.'ye yönelik olarak sarf ettiği sözlerin "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu" oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Sanık tarafından yazıldığında kuşku bulunmayan ve çeşitli internet sitelerinde yayınlanan "Ses Çıkarma" isimli müzik parçasında geçen, "lan, kansız ahmak, piç ihtilalı, pis istikbali, alçak, lan asma" sözcükleriyle, kamu görevlisi olan katılana görevinden dolayı hakaret edildiğinin ve bu suretle 5237 sayılı TCK'nin 125/3-a maddesinde düzenlenmiş bulunan kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluştuğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Yargıtay CGK Esas: 2009/4-196-2009/248 Tarih: 27.10.2009

"Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.