Aile Terbiyesi Almadın Mı?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aile Terbiyesi Almadın Mı?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aile terbiyesi almadın mı?" ifadesi, bir kişinin ailesi tarafından uygun ve kabul edilebilir davranışlar konusunda eğitilmediği veya yetiştirilmediği anlamında kullanılır. Bu tür bir ifade, birinin sosyal beklentilere uymayan, saygısız veya hoşgörüsüz bir davranış sergilediğinde, genellikle eleştirel bir şekilde kullanılır. Aile terbiyesi, aile üyeleri ve toplumla uyumlu ve saygılı bir şekilde iletişim kurmayı ve davranmayı öğreten ahlaki ve sosyal değerleri içerir. Bu ifade, hedef alınan kişinin bu değerleri öğrenmediği ve uygulamadığı anlamına gelir.

Hakaret mi?


Aile terbiyesi almadın mı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın oğlunun borcundan dolayı evine hacze gelen müşteki avukat ...'e söylediği kabul edilen "Sen aile terbiyesi almadın mu, annen ve babanla da böyle mi konuşuyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/3942 Karar: 2014/7531 Tarih: 06.03.2014

"Aile Terbiyesi Almadın Mı?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.