Ön Yargılı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ön Yargılı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Önyargılı, bir kişi veya bir grup hakkında önceden oluşmuş bir fikir veya inanç nedeniyle, o kişi veya grubun gerçeklerine veya davranışlarına objektif bir şekilde yaklaşamama durumudur. Önyargı, genellikle kişinin veya grubun hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan varsayımlar veya yanlış inançlar nedeniyle oluşabilir.

Önyargı, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir ve haksızlıklara neden olabilir. Bu nedenle, önyargılı davranışlardan kaçınmak ve objektif bir şekilde düşünmek önemlidir. Ayrıca, önyargılı davranışların nedenleri üzerinde düşünmek ve bu nedenleri ortadan kaldırmak da önemlidir.

Hakaret mi?


Ön Yargılı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sanık ...'in katılan ve müştekilere söylediği "Siz zaten buraya her zaman gelip bizim alkol almamıza engel oluyorsunuz, bize karşı ayrımcılık yapıyorsunuz, bize karşı ön yargılı davranışlar sergiliyor ve bizim özgür yaşamamıza, dışarıda bira içmemize engel oluyorsunuz" şeklindeki ifadelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/22421 Karar: 2016/7341 Tarih: 11.04.2016
Karar #2
Somut olayda, sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Ön yargılı bir iddia makamının maksatlı ve feri tutumuyla" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmayacağı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37062 Karar: 2017/7876 Tarih: 15.06.2017

"Ön Yargılı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.