Hakimsen Hakimliğini Bil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakimsen Hakimliğini Bil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakimsen Hakimliğini Bil" ifadesi, bir kişiye yaptığı eylemlerin veya davranışlarının bir yargıç olarak üzerine düşen sorumluluklarla uyumlu olması gerektiğini hatırlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Hakimsen Hakimliğini Bil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Keşif esnasında çıkan tartışma kapsamında hâkime hitaben: Ukala, hakimsen hakimliğini bil, sen kimsin) muhatabın onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışa hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/23498 Karar: 2022/22527 Tarih: 14.11.2022

"Hakimsen Hakimliğini Bil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.