Hiçbir Sikimi Yapamazsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hiçbir Sikimi Yapamazsınız"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hiçbir Sikimi Yapamazsınız" ifadesi, bir kişinin veya grubun yeteneksiz veya etkisiz olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Hiçbir Sikimi Yapamazsınız kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığı polis memurlarına "Siz kimsiniz, yarağım, siz bana hiçbir s.kimi yapamazsınız, hepinizi sinkaf ederim, buradan sürdürürüm şeklinde sözler söylemesine ilişkin) delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekille tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün (mahkumiyet) onanmasına....

Yargıtay 5. CD Esas: 2012/13981 Karar: 2013/10118 Tarih: 24.10.2013

"Hiçbir Sikimi Yapamazsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.