Kürt Olduğumuz İçin Bu Ceza Verildi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kürt Olduğumuz İçin Bu Ceza Verildi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kürt Olduğumuz İçin Bu Ceza Verildi" ifadesi, genellikle ayrımcılık veya önyargıya uğradığını düşünen bir kişinin tepkisini ifade ederken kullanılan bir cümledir. Bu ifadeyle kişi, muhatabının davranışlarını veya tutumunu, kişinin etnik kökeni (Kürt) nedeniyle olumsuz bir şekilde etkilendiğini veya ayrımcılığa maruz kaldığını düşünerek açıklamaya çalışır.

Bu tür bir ifade, kişinin duygusal bir tepkisini yansıtırken, kendisine yönelik ayrımcılığa veya olumsuz muameleye dikkat çekmeyi amaçlar. Ancak böyle bir ifadenin kullanımı, karşıdaki kişiyle iletişimi ve anlayışı artırmak amacıyla dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Hakaret mi?


Kürt Olduğumuz İçin Bu Ceza Verildi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yargılandığı mahkeme hâkimine karşı "Senin adaletin bu mu, adın zaten Kasap... 'e çıktı, herkes biliyor, Kürt olduğumuz için bu ceza verildi biçiminde ve kendisine fazla ceza verildiğini ifade etme amaçlı söylediği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6294 Karar: 2015/12074 Tarih: 26.11.2015

"Kürt Olduğumuz İçin Bu Ceza Verildi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.