Seni Muhtar Seçenin Anasını Avradını Sikeyim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Muhtar Seçenin Anasını Avradını Sikeyim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Muhtar Seçenin Anasını Avradını Sikeyim", çok kaba ve küfürlü bir ifadedir. Türkçede, ananı avradını sikeyim bir tür şaşırma, öfke veya nefret tümcesi olarak kullanılır. Muhtar ise bir köyün veya mahallenin seçilmiş başkanıdır. Bu ifadeyi kullanan kişi, muhtar seçen kişilerin ailelerine hakaret ederek, onların seçimlerinden memnun olmadığını veya muhtara karşı düşmanlık duyduğunu gösterir.

Hakaret mi?


Seni Muhtar Seçenin Anasını Avradını Sikeyim kelimesi hakarettir.  

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın köy muhtarı olan katılana karşı "Sana oy verenin anasını avradını sinkaf ederim, bir imza at dedim, gidip de ilçe tarıma imza atmadın, sen bizim işlerimizi yapmayacaktın da neden muhtar oldun, seni muhtar seçenin de anasını avradını sinkaf ederim, işini yapacaksan yap, yapmayacaksan istifa et, köylü sana oy verdi sen burada oturuyorsun" şeklindeki sözleri söylediği kabul edilmiş ise de buradaki hakaret ifadelerinin muhatabının katılan olmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31635 Karar: 2017/5454 Tarih: 09.05.2017

"Seni Muhtar Seçenin Anasını Avradını Sikeyim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.