Küstahlaşma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Küstahlaşma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Küstahlaşma" kişinin davranış veya konuşmalarında aşırı özgüven, kabalık, saygısızlık veya başkalarını küçümseme gibi olumsuz niteliklerin artarak belirginleştiği bir durumu ifade eder. Bu terim, kişinin daha önce sahip olmadığı veya daha hafif bir şekilde taşıdığı bu tür özellikleri artarak göstermeye başladığını vurgular.

Küstahlaşma, kişinin zamanla daha aşırı, saldırgan veya saygısız bir şekilde davrandığını ve bu davranışların toplumsal normlara veya sosyal ilişkilere zarar verdiğini ifade eder. Bu terim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin aşırı kendine güveni veya üstünlük kompleksi nedeniyle hoşgörüsüz veya saygısız bir tutum sergilediği durumları tanımlamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Küstahlaşma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye gönderdiği telefon mesajında yer alan "Küstahlaşma, moralinin düzgün zamanı çağrı at' şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin bütün olarak müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/33238 Karar: 2017/6557 Tarih: 29.05.2017

"Küstahlaşma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.