Kukla

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kukla"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kukla" terimi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, başka bir kişi veya güç tarafından manipüle edilen veya kontrol edilen bir şekilde hareket ettiğini ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Kukla, bağımsızlık veya özgürlük eksikliği anlamına gelir ve kişinin kendi iradesi yerine başkalarının isteklerine boyun eğdiğini ifade eder. Bu terim, genellikle liderlik veya otorite figürlerine karşı kullanılır ve kişinin bağımsız düşünme veya hareket etme yeteneğinin kısıtlandığını vurgular.

"Kukla" ifadesi genellikle eleştiri veya alay amacıyla kullanılır. Ancak, ifade kullanılırken dikkatli olmak önemlidir, çünkü alaycı bir dil içerebilir ve karşı tarafı rencide edebilir. İletişimde daha saygılı bir dil kullanmak, eleştirileri yapıcı bir şekilde ifade etmek ve karşı tarafın duygularını gözetmek önemlidir.

Hakaret mi?


Kukla kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan ...'e mektup yazarak, diğer katılan ... hakkında iffetini aşağılayıcı sözler sarf etmesinin gıyapta hakaret suçunu oluşturduğu ve bu suçtan sanığın cezalandırılabilmesi için gereken olan ihtilat unsurunun ya da iletme kastının olayda bulunmadığı, diğer yandan sanığın katılan ...'e yönelik "Kukla, dublör, oyuncak gibi kullanılacağına" ilişkin sözlerinde hakaret özelliğinin bulunmadığı ve katılanı kendi düşüncesi doğrultusunda uyarmak için yazıldığının açık olduğu, bu durumuyla sanığın her iki eylemi nedeniyle beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5743 Karar: 2015/9083 Tarih: 26.10.2015

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Rahat ol senlik bir şey yok, işim kuklalarla olmaz, o kuklayı yönetenlerle işim" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18.CD Esas: 2016/2085 Karar: 2018/715 Tarih: 23.01.2018

Karar #3

... İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan isimsiz ve imzasız bir ihbar ile …isimli bir şahsın kaçak olarak kömür ocağı işlettiğinin bildirilmesi üzerine çevrede yapılan araştırmada başka kaçak kömür ocağının da olduğunun tespit edildiği, tespit edilen bu ocakla ilgili de Türkiye Taş Kömürü görevlilerince sökme işlemi yapılmak üzere harekete geçildiği, kolluk güçlerince etrafta güvenlik önlemlerinin alındığı, sanığın ocağın kendisine ait olduğunu emniyet görevlilerine bildirdiği, işlemler devam ederken olay yerine basın mensuplarının yaklaştığı, bu sırada çevrede bulunan birtakım kişilerce "Çekin çekin Başbakan hâlimizi görsün" denilince sanığın "Başbakan kim, Başbakan ne yapacak? Başbakan kukladır, kukla, onunla bununla masaya oturur!" dediğinin anlaşıldığı olayda, sanığın kaçak olarak işletilen maden ocağına kamu görevlilerince işlem yapıldığı sırada çevrede bulunan kişilerin "Çekin çekin Başbakan hâlimizi görsün" demesi üzerine kullandığı bu sözler, söylendiği yer, zaman ve bağlamı gözetildiğinde, muhataba yönelik değer yargısından ibaret olup gelişen olaylar içerisinde sarf edildiği, ifadeler rahatsız edici ağır eleştiri ve kaba hitap tarzında olmakla birlikte açıkça katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmaması veya sövme fiilini oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/18-9 Karar: 2020/142 Tarih: 27.02.2020

Karar #4

Olay günü sanık ...'in katılana söylediği kabul edilen "Siz ne biçim doktorunuz, kukla gibi buraya oturmuşsunuz" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/11782 Karar: 2020/5741 Tarih: 09.03.2020

Karar #5

Somut olayda, sanığın katılana gönderdiği mahkemece kabul edilen mesaj içeriğindeki sözlerin (Ne diyorsun lan kukla?) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurların oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15758 Karar: 2021/13865 Tarih: 17.05.2021

"Kukla" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.