Adalet Dağıtacağına İnanan Var Mı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adalet Dağıtacağına İnanan Var Mı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adalet dağıtacağına inanan var mı" ifadesi, genellikle bir durumun veya olayın adaletle çözülüp çözülemeyeceği veya bir kişinin veya kurumun adil bir şekilde hareket edip etmeyeceği konusundaki şüpheleri dile getirmek için kullanılır. Bu ifade, bir anlamda, adaletin yerine getirileceğine dair inancın zayıflığına veya insanların adaletin sağlanmasına yönelik kuşkularına dikkat çeker.

Hakaret mi?


Adalet dağıtacağına inanan var mı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medyada, hakimi hedef alarak: Bir hakim yüzlerce dosyası olan bir suçluya seni seviyorum diyorsa ülkede adaletin kokuşmuşluğunun resmidir, bu beyefendinin insanlara adalet dağıtacağına inanan bir geri zekalı var mı acaba, pes diyorum) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2732 Karar: 2018/1199 Tarih: 06.02.2018

"Adalet Dağıtacağına İnanan Var Mı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.