İnsan Gibi Davran

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsan Gibi Davran"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnsan gibi davran", genellikle olgun, saygılı, anlayışlı ve adil bir şekilde hareket etmeyi ifade eden bir ifadedir. Bu deyim, kişinin etik, insani ve toplumsal normlara uygun bir şekilde davranmasını, başkalarına saygı göstermeyi ve iyi niyetle hareket etmeyi ifade ederken, aynı zamanda olgun ve düşünceli bir tutumu da vurgular.

Bu deyim, genellikle kişilere hoşgörülü, saygılı ve dürüst bir şekilde davranmaları gerektiğini hatırlatmayı amaçlar. Aynı zamanda bu ifade, insanların insana yakışır şekilde davranmayı, empati göstermeyi ve başkalarının duygularını anlamayı hedeflemeleri gerektiğini vurgular. "İnsan gibi davran" ifadesi, olumlu davranışların ve iyi niyetin önemini belirtirken, aynı zamanda insanların birbirine nasıl davranması gerektiği konusunda bir hatırlatma sağlar.

Hakaret mi?


İnsan Gibi Davran kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın özür dileyerek infaz bürosunu sorduğu müştekinin yan odayı göstererek "Kapıda ismimiz yazıyor, kaldı ki aradığın yeri koridorda görevlilerden sorabilirsin" şeklinde cevaplandırmasına "Beyefendi siz söyleseniz ne olur" diyerek cevap verdiği, "Burası danışma bürosu değil, şu an ben karar yazdırıyorum, benim dikkatimi dağıtıyorsun" diyen şikâyetçiye "Özür diledik ya, insan gibi davran" cevabını veren sanığa şikâyetçinin "Doğru konuş, terbiyesizce hitap etme" sözüne "Terbiyesiz sensin" şeklinde karşılık vermesi şeklindeki ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/4574 Karar: 2019/7743 Tarih: 18.04.2019

"İnsan Gibi Davran" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.