Karı Satanları Almazsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Satanları Almazsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karı satanları almazsınız deyimi, bir kişinin ahlaki değerlere aykırı davranışlar sergileyen veya etik olmayan bir şekilde hareket eden insanları kabul etmeyeceğini ifade eder. Bu deyim, toplumda dürüstlük, ahlak ve saygı gibi değerlerin önemini vurgular. Bu deyim, insanların karakterlerini ve davranışlarını değerlendirirken ahlaki değerleri ön planda tutmaları gerektiğini ifade eder. Ahlaki olmayan veya etik dışı hareketler sergileyen kişilerin toplum tarafından kabul edilmemesi gerektiğini anlatır. Bu deyim, toplumda dürüstlük, ahlak ve saygı gibi değerlerin önemini vurgulayarak, insanların bu değerlere uygun davranışlar sergilemeleri gerektiğini hatırlatır.

Bu deyim aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğini korumak için önemli bir rol oynar. Ahlaki değerlere uymayan kişilerin kabul edilmemesi, toplumun sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlar. Bu deyim, insanların birbirine saygı duyması, dürüst olması ve etik değerlere uygun davranması gerektiğini vurgular. Ahlaki değerlere uygun hareket etmek, insanların toplum içindeki ilişkilerini güçlendirir ve toplumun genel refahına katkıda bulunur.

Hakaret mi?


Karı Satanları Almazsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müşteki jandarma görevlisine hitaben söylediği kabul edilen "Komutan sen delikanlı mısın, delikanlı adamı içeri alıyorsun, karı satanları almazsınız da benim gibi delikanlıları alırsınız" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/43824 Karar: 2017/14586 Tarih: 11.12.2017

"Karı Satanları Almazsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.