Geri Kafalı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Geri Kafalı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Geri Kafalı, çağdaş düşünce ve yaşam tarzına karşı çıkan, eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen ve yeniliklere kapalı olan kişiler için kullanılan bir sıfattır. Bu kişiler genellikle toplumun gelişmesine engel olanlar ve bilimsel, sanatsal veya kültürel değişimlere karşı direnç gösterenler için kullanılır.

Hakaret mi?


Geri Kafalı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen sözlerinin (Havaalanında, polise hitaben: Allah belanızı versin, geri kafalı, siz benim çantama bakamazsınız, sizin yetkiniz yok, yetkili biriyle görüşmek istiyorum) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/3395 Karar: 2019/15019 Tarih: 22.10.2019

"Geri Kafalı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.