Tecrübesiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tecrübesiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Tecrübesiz kelimesi, bir konuda deneyimi olmayan veya az deneyimi olan bir kişiyi tanımlar. Bu kişi, o konuda pratik yapmamış veya bilgi birikimine sahip olmamış olabilir. Tecrübesizlik, birçok alanda öğrenme ve gelişme fırsatı sunar.  Tecrübesiz kelimesi, bir konuda deneyimi olmayan veya az deneyimi olan bir kişiyi tanımlar. Bu kişi, o konuda pratik yapmamış veya bilgi birikimine sahip olmamış olabilir. Tecrübesizlik, birçok alanda öğrenme ve gelişme fırsatı sunar.

Tecrübesizlik, birçok insan için başlangıç aşamasında normaldir. Herkes bir konuda başlamadan önce tecrübesiz olmuştur. Önemli olan, bu tecrübesizlik durumunu bir dezavantaj olarak görmemek ve fırsatları değerlendirmektir. Tecrübesizlik, yeni bir konuda başlamak için cesaret ve istek anlamına gelir. Bir şeyi ilk kez denemek, keşfetmek ve öğrenmek heyecan verici bir deneyim olabilir.

Tecrübesizlik, yeni bir işe başlarken veya yeni bir beceri geliştirmek istediğimizde karşımıza çıkan bir durumdur. Ancak, tecrübesiz olmak, yeteneklerimizi geliştirebileceğimiz bir fırsat sunar. Yeni bir konuda başladığımızda, bilmediğimiz şeyleri öğrenmek için çaba sarf ederiz ve bu süreçte kendimizi geliştiririz.

Hakaret mi?


Tecrübesiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluşa göre sanık...'in katılana yönelik sarf ettiği "Bilgisiz, tecrübesiz biçimindeki sözlerin aşağılamaya yönelik değil eleştirel nitelik taşıdığı ve hakaret suçunun oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/16704 Karar: 2014/376 Tarih: 14.01.2014

Karar #2

Sanığın katılan hakkında ... adresli internet sitesine yazdığı yorumda yer alan "Sayın... Bölge Müdürüm, ismen rüşvet aldığı yazılan memur ve idareciler hakkında ne tür bir işlem yaptınız, bu davranış idare tecrübesizliğinizden mi yoksa bilmediğimiz başka duygusal ilişkileriniz mi var, yoksa makam korkusu mu, sahte teminat mektubu iade işleminde imzası bulunan müdür yardımcısı vekiline ödülü olarak... Gümrük Müdürlüğü verdiniz,...'de neler oluyor anlamış değiliz, anlayan varsa beri gelsin doğrusu" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8718 Karar: 2015/14389 Tarih: 28.12.2015

"Tecrübesiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.