Kompleks

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kompleks"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kompleks" genellikle psikolojik veya duygusal bir durumu ifade eden bir terimdir. Bir kişi veya grupun, belirli bir konuda veya konularda olumsuz veya aşırı duygusal tepkiler göstermesine neden olan içsel zorlukları veya çatışmaları ifade eder. Bu terim, kişinin kendine olan güvensizliği, aşağılık duyguları veya olumsuz bir benlik imajı gibi duygusal veya bilişsel faktörlerden kaynaklanan davranış kalıplarını anlatırken kullanılır.

"Kompleks" terimi, kişinin içsel dünyasının karmaşıklığını veya çelişkilerini yansıtırken, bu durumun kişinin davranışlarını, düşüncelerini veya ilişkilerini nasıl etkilediğini vurgular. Örneğin, "aşağılık kompleksi" terimi, kişinin kendisine karşı düşük bir değer hissi taşıdığını ve bu nedenle kendini başkalarına karşı yetersiz veya aşağılayıcı bir şekilde gördüğünü ifade eder. Bu terimler, genellikle psikolojik analiz veya terapi bağlamında kullanılırken, bireylerin kendi duygusal durumlarını anlamalarına ve üzerinde çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Kompleks kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığın yaralama suçunun mağduru sıfatıyla şikayetçi olduğu soruşturma dosyasının akıbetini sormak amacıyla sıkça şikâyetçi Cumhuriyet savcısına başvurduğu, "Şahısların beni öldürmesini mi bekliyorsunuz, bana silah verin ya da beni koruyun" dediği, sıkça gelip rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyarıldığında da "Bu dosyaları nasıl doğru yapıyorsunuz, komplekse girmeyin" diyerek kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ettiği kabul edilen olayda, atılı suç öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/1853 Karar: 2013/18745 Tarih: 12.06.2013

"Kompleks" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.