Yüzünüz Gülmesin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yüzünüz Gülmesin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yüzünüz gülmesin" ifadesi, genellikle bir kişiye karşı olumsuz bir dilek veya kötü dilek ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, birine başarısızlık veya sıkıntı dileyerek, hoşnutsuzluğunu veya düşmanlığını ifade etmek amacıyla kullanılır. Argoda, kızgınlık veya alaycı bir ton içerebilir.

Hakaret mi?


Yüzünüz Gülmesin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği kabul edilen "Bismillahirrahmanirrahim, bizi yaratan, kollayan, rızıklandıran Allah'a hamdolsun, peygamberlerine selam olsun, siz bizi çok üzdünüz canımızdan can aldınız, Yüce Allah ahiretinizi cehenneme çevirsin, her iki cihanda yüzünüz gülmesin, Allah'ın laneti senin ve ailenin üzerine olsun, utanmadan bir de yılbaşı kutluyorsun, Allah’ın gazabı ve laneti senin ve ailenin üzerine olsun, ahiretin cehennem olsun, bu da Allah'tan son dileğim, Allah her şeye kadirdir, bir daha arama sakin, çoluğundan çocuğundan çıkın, amin" şeklindeki ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/6761 Karar: 2015/6018 Tarih: 29.09.2015

"Yüzünüz Gülmesin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.