Dolandırıcıyı Koruyan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dolandırıcıyı Koruyan"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dolandırıcıyı koruyan" ifadesi, bir dolandırıcının veya sahtekarın faaliyetlerini, eylemlerini veya niyetlerini saklayan, destekleyen veya savunan kişiyi tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle eleştirel veya alaycı bir ton taşırken, dolandırıcının mağdurlara zarar vermesine rağmen bu kişiyi savunan veya koruyan tutumu vurgulamayı amaçlar.

"Dolandırıcıyı koruyan" ifadesi, kişinin dolandırıcının niyetini, eylemlerini veya yöntemlerini sorgulamadan veya göz ardı ederek ona yardım etme veya onu destekleme çabasını ifade eder. Bu deyim, genellikle kişinin etik olmayan veya suçlu bir davranışı desteklemesi veya savunması durumunda kullanılırken, onun dolandırıcılık gibi suçları teşvik ettiğini veya desteklediğini belirtir.

Hakaret mi?


Dolandırıcıyı Koruyan kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Adalet Bakanına hitaben: Mahkeme kararına uygulatmayarak dolandırıcıyı koruyan, Adalet Bakanlığı koltuğunu kirleten, sözüm ona Adalet Bakanı) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9944 Karar: 2015/13132 Tarih: 09.12.2015

"Dolandırıcıyı Koruyan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.