Ayar Etme Lan Beni

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ayar Etme Lan Beni"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ayar etme lan beni" ifadesi, Türkçede argo bir tabirdir ve genellikle birine sert bir şekilde karşı çıkma veya onların sizi yönlendirmeye veya sinir etmeye çalıştıklarında kullanılır. Bu ifade, konuşmacının rahatsız olduğunu ve muhataplarından kendilerine saygı göstermelerini ve onları kontrol etmeye çalışmamalarını istediklerini gösterir. Bu tür bir ifade, çoğunlukla samimi olmayan bir atmosferde veya öfkeli bir anlaşmazlık sırasında kullanılabilir.

Hakaret mi?


Ayar etme lan beni kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü suça sürüklenen çocuğun katılan ...'e söylediği kabul edilen "Ayar etme lan beni" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş ....

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6014 Karar: 2019/3336 Tarih: 19.02.2019

"Ayar Etme Lan Beni" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.