Adaletten ve Hukuktan Yoksun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adaletten ve Hukuktan Yoksun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Adaletten ve hukuktan yoksun ifadesi, adalet ve hukuk ilkelerinin eksik veya hiç olmadığı durumları tanımlamak için kullanılır. Bu durum, bir toplumda, kurumda veya süreçte adil ve eşit muamele görülmediğini, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkelerinin göz ardı edildiğini ifade eder.

 

Adaletten ve hukuktan yoksun olan durumlar, insanların haklarının korunmadığı, haksızlıkların ve eşitsizliklerin yaşandığı ve adaletin sağlanamadığı zamanlar olarak düşünülebilir. Bu tür durumlar, toplumda güvensizlik, hoşnutsuzluk ve adalet sistemine olan inançların zayıflamasına yol açar. Ayrıca, adaletten ve hukuktan yoksun olan durumlar, demokratik değerlerin ve insan haklarının ihlal edildiği zamanlarla da ilişkilendirilebilir.

Hakaret mi?


Adaletten ve hukuktan yoksun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mahkemeye hitaben yazdığı dilekçede, hakim olan mağdura söylediği kabul edilen "Yaptığımız yargılama hukuk dışı da olsa şu gerekçeli karan yollayıver de hukuk danışmanlarım bekliyor, kusura bakmayınız adaletten ve hukuktan yoksun bir hakime kibar dilekçe yazamıyorum, gerekçeli karar belki de hala yazılmamıştır, normal' şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket din hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığa bu suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4117 Karar: 2018/1519 Tarih: 12.02.2018

"Adaletten ve Hukuktan Yoksun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.