Havlamak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Havlamak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Havlamak" ifadesi, aşırı derecede bağırmak veya kaba bir şekilde konuşmak anlamına gelir. Genellikle birisine karşı kaba bir tavır sergilediğini ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Havlamak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sosyal medya hesabından "Havlamaya devam et çomarcım, komik çomar, ooo çomar .... Bankamatik memurluk paralarını mı eziyon sokak çomarı? Çirkin Çomar. Komiklik mi yapıyorsun la çingen? Kılığına kıyafetine bak şeklinde yorum yazılmasına ilişkin) CMK'nin 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiğinden, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD  Esas: 2022/7292 Karar: 2022/13759 Tarih: 01.06.2022

"Havlamak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.