Kendin Çal Kendin Oyna

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendin Çal Kendin Oyna"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kendin çal, kendin oyna" ifadesi, bir kişinin bir konuda başkalarına güvenmek yerine, işleri kendi başına halletmesi gerektiğini ima eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kendi sorumluluğunu alması, kendi işini yapması veya kendi çözümlerini bulması gerektiğini vurgular. "Kendin çal, kendin oyna" ifadesi, genellikle başkalarının yardımına bel bağlamadan önce kendi çabalarını gösterme gerekliliğini anlatır.

Terim, aynı zamanda bir işte veya projede, bir kişinin kendi çabaları ve yetenekleri ile başarı elde etmesi gerektiğini vurgularken, başkalarının desteğine veya yardımına bel bağlamadan sonuç almayı ifade edebilir. Bu deyim, bağımsızlık, özgüven ve kendi kendine yetebilme fikirlerini yansıtarak, kişinin kendi yollarını bulmak ve başarılı olmak için çaba harcaması gerektiğini anlatır.

Hakaret mi?


Kendin Çal Kendin Oyna kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Dilekçe sunarak, hakime hitaben: Senin düzmece mahkemeni de tanımıyorum, seni de tanımıyorum. Mahkemeye gelmiş olsam da olmasam da bundan başka diyeceğim yoktur. Zaten dilekçemdeki isme bakarsanız beni hemen tamsınız, çünkü her geldiğimde sizleri aşağılamaktan bıktım. Savcıya da durumu ilettim. Bu nedenden dolayı ... 'taki mahkemeye de sonrakilere de katılamıyorum. Kendin çal, kendin oyna orada) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7275 Karar: 2015/11783 Tarih: 24.11.2015

"Kendin Çal Kendin Oyna" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.