Adam Gibi Konuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Gibi Konuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam gibi konuş" ifadesi, Türkçede bir kişiye daha dürüst, açık ve saygılı bir şekilde konuşması gerektiğini belirtmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle bir kişinin mevcut konuşma tarzının ya da tutumunun beklentilerin altında olduğu veya hoşgörü sınırlarını aştığı durumlarda kullanılır. İfade, karşılıklı saygı ve dürüstlük içinde iletişim kurma beklentisini vurgular.

Hakaret mi?


Adam gibi konuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın duruşma sırasında Yargıtay bozma ilamına karşı diyeceklerini soran hakime söylediği “Sen de adam gibi konuş" şeklindeki kaba ve nezaket dışı sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3669 Karar: 2015/9443 Tarih: 28.10.2015

"Adam Gibi Konuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.