Çetecisin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çetecisin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çetecisin" veya "çetecisin" ifadesi, genellikle kişinin suç örgütleriyle ilişkisi olduğunu veya bu tür illegal gruplara üye olduğunu ifade etmek için kullanılır. "Çeteci" terimi, kişinin suç işleyen bir örgüte üye olmasını veya bu tür faaliyetlere katılmasını ima eder. Bu ifade olumsuz bir anlam taşır ve suç işlemek veya yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla ilişkilendirilir.

Hakaret mi?


Çetecisin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği "Sen de çetecilerle beraber hakaret ediyorsun, sen de çetecisin" şeklindeki ifadelerin savunma bütünüyle birlikte, değlendirildiğinde ağır eleştiri kapsamında kaldığı, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10414 Karar: 2015/11675 Tarih: 23.11.2015

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerinin (Bir şey yapmıyorsunuz, paran var mı yok mu diye sormuyorsunuz, siz çalışmak istemiyorsunuz, defolun gidin, siz çetesiniz, vicdansızsınız, Allah belanızı versin) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı ve beddua niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7741 Karar: 2020/307 Tarih: 14.01.2020

"Çetecisin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.