Alt Tarafı Bir Memursun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Alt Tarafı Bir Memursun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Alt tarafı bir memursun" ifadesi Türkçede kullanılan bir deyimdir ve genellikle bir kişinin başka bir kişiye veya duruma karşı, onun önemini veya değerini küçümsemek ve hafife almak amacıyla kullanılır. Bu ifade, bir eleştiri veya küçümseme anlamı taşır.

Örneğin, bir memurun yetkisini veya önemini küçümseyen ve onun daha alçakgönüllü olması gerektiğini ima eden bir durumda bu ifade kullanılabilir. Bu tür ifadeler, insanlar arasında anlaşmazlıklar, rekabet veya gerginlik olduğunda ortaya çıkar ve olumsuz duyguları yansıtır.

Bu nedenle, bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir, çünkü olumsuz anlamı, karşısındaki kişiyi rahatsız edebilir ve ilişkilerde gerilime yol açabilir. İletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Alt tarafı bir memursun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın "Terbiyesiz, sen kimsin, haddini bil, burası babanızın çiftliği değil, alt tarafı bir memursun, ismimi not et, seni şikayet edeceğim" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42150 Karar: 2017/10928 Tarih: 16.10.2017

"Alt Tarafı Bir Memursun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.