Seni Avukat Yapanın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Avukat Yapanın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Avukat Yapanın" ifadesi, genellikle bir kişiye, onun davasını veya savunmasını yapan, yanında duran veya onu destekleyen birinin kim olduğunu merak ederek sorgulamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin bir konuda neden böyle bir görüşe sahip olduğunu veya birini neden savunduğunu anlamaya çalışırken kullanılır.

"Seni Avukat Yapanın" ifadesi, genellikle kişisel inançlar, değerler veya ilişkiler hakkında bilgi sahibi olma veya bir kişinin fikirlerini anlama amacı taşır. Bu ifade ile kişi, karşısındaki kişinin hangi sebeplerle bir konuyu savunduğunu veya desteklediğini anlamaya çalışırken, aynı zamanda onun düşünce süreçlerini veya motivasyonlarını anlamak istediğini ifade eder. Bu tür ifadeler, iletişimde anlayışı ve empatiyi teşvik etmek amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Seni Avukat Yapanın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın avukata hitaben "Seni avukat yapanın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18.CD Esas: 2018/1439 Karar: 2019/5199 Tarih: 18.03.2019

"Seni Avukat Yapanın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.