Başka Erkeklerle Geziyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başka Erkeklerle Geziyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başka erkeklerle geziyorsun" ifadesi, genellikle bir ilişkide, özellikle romantik bir ilişkide, bir kişinin başka erkeklerle zaman geçirmesi veya onlarla arkadaşlık etmesi durumunda kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, partnerin bir başka erkek ile bağlantı kurduğunu veya ilişkilerinin sınırlarını aştığını ima eder. Bu ifade aynı zamanda, bir kişinin diğer insanlarla arkadaşlık kurması veya zaman geçirmesi normal bir davranış olduğu için, bu ifadeye genellikle olumsuz bir anlam yüklenir. Ancak, her ilişki farklıdır ve bu konuda belirli sınırlar ve anlayışlar belirlemek gereklidir.

Hakaret mi?


Başka erkeklerle geziyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kanlana yönelik söylediği "Başka erkeklerle geziyorum" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığın rencide edebilecek elverişlilikte olup hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanuni ve yeterli olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı ....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/25854 Karar: 2015/37398 Tarih: 09.11.2015

"Başka Erkeklerle Geziyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.