Siktiğimin Adamı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siktiğimin Adamı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Siktiğimin Adamı" ifadesi, genellikle argo veya küfürlü bir dil içeren, aşağılama veya alaycı bir üslup içeren bir ifadedir. Bu ifade, kişiyi küçümsemek, aşağılamak veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Siktiğimin Adamı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Cumhurbaşkanının miting alanında halka hitap ettiği sarada yük sek sesle Cumhurbaşkanıma hitaben "Siktiğimin adamı, siktiğimin gavatı" şeklindeki sözler söylenmesine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/6113 Karar: 2017/3494 Tarih: 30.03.2017

"Siktiğimin Adamı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.