Saygı Duymuyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saygı Duymuyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saygı duymuyorum" ifadesi, genellikle bir kişinin bir başkasına veya bir şeye karşı saygı veya takdir hissetmediğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin o kişiye veya konuya yönelik olumsuz bir tutum sergilediğini veya onu değerli veya önemli bulmadığını belirtirken, aynı zamanda bu tür duygusal tepkileri ifade edebilir.

"Saygı duymuyorum" terimi genellikle eleştirel veya alaycı bir tonla kullanılır ve kişinin olumsuz bir görüş veya tutum sergilediği durumları ifade ederken, aynı zamanda bu tür duygusal tepkileri eleştirebilir. Bu ifade, saygı, hoşgörü ve empati gibi değerlerin önemini vurgularken, olumsuz duyguların ve olumsuzluğun yayılmasının engellenmesi gerekliliğini belirtebilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılama veya küçümseme amacıyla değil, duygusal tepkilerin nedenlerini anlama ve olumlu bir iletişim kurma amacıyla kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Saygı Duymuyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Yalancısın, sana saygı duymuyorum) ve yükletilen suça yönelik katılan ... ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/6782 Karar: 2022/12908 Tarih: 24.05.2022

"Saygı Duymuyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.