Hakimliğinizi Düzgün Yapın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakimliğinizi Düzgün Yapın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakimliğinizi düzgün yapın" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, kendisinin veya başkalarının yetki ve sorumluluklarına uygun şekilde davranmaları gerektiğini vurgulamak veya eleştirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin yargılama veya karar verme rolünü yerine getirirken objektif, adil ve etik standartlara uymalarını beklemek veya talep etmek amacıyla kullanılır.

"Hakimliğinizi düzgün yapın" ifadesi, kişinin davranışlarını veya kararlarını eleştirmek veya sorgulamak için kullanıldığında alaycı bir üslup taşıyabilir. Bu ifade, kişinin veya grubun yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken objektiflik ve adalete dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, adil ve tarafsız bir yargı sisteminin önemini hatırlatabilir. Ancak, bu tür ifadelerin kullanımı, duygusal veya iletişimsel anlaşmazlıklara yol açabileceği için dikkatli olunmalıdır. Empati ve anlayış göstermek, olumlu ve yapıcı iletişim kurmanın önemli bir parçasıdır.

Hakaret mi?


Hakimliğinizi Düzgün Yapın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Hakimliğinizi düzgün yapın, istiyorsanız beni de tutuklayın, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olsanız ne yazar) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9046 Karar: 2020/1825 Tarih: 22.01.2020

"Hakimliğinizi Düzgün Yapın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.