Allah’ından Bulsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah'ından Bulsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah'ından bulsun" ifadesi Türkçede kullanılan bir deyimdir ve genellikle bir kişinin başka bir kişiye veya gruba karşı adaletin tecelli etmesini, onların hak ettikleri cezayı veya sonucu bulmalarını istemek için kullanılır. Bu ifade, başkalarının kötü davranışları veya haksızlıkları nedeniyle, onların ilahi adaletle karşılaşacaklarına olan inancı ifade eder.

Özetle, "Allah'ından bulsun" deyimi, birinin diğerine, yaptıkları eylemler veya haksızlıklar nedeniyle hak ettikleri sonuçları yaşamasını temenni ettiği durumlarda kullanılır. Bu ifade genellikle bir kınamayı ve adaletin tecelli etmesini isteyen bir anlam taşır.

Hakaret mi?


Allah'ından bulsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın kendisi hakkında mahkûmiyet hükmü veren mahkeme hâkimi mağdura hitaben yazmış olduğu dilekçesinde sarf ettiği "Bu adalet mi, birazcık vicdanı varsa bana bu cezayı veren sayın hakimin Allah korkusu yok mu, bu mu adalet, her kim benim bu cezaevinde yatmama sebep ise Allah'ından bulsun" şeklinde beddua içeren ve nezaket dışı kaba hitap tarzındaki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın  beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2905 Karar: 2018/3229 Tarih: 08.03.2018

"Allah'ından Bulsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.