Kokoş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kokoş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kokoş", genellikle dış görünüşüne aşırı özen gösteren, lüks ve gösterişli giyim tarzını benimseyen veya fazla makyaj yapan bir kadını tanımlayan bir argo terimdir. Bu ifade, genellikle alaycı veya olumsuz bir anlam taşır ve kişinin dış görünüşüne fazla önem vermesi veya abartılı bir şekilde kendini süslemesi üzerinden kullanılır.

"Kokoş" terimi, kişinin dış görünüşüne odaklanan veya görünüşünü diğer insanlara göstermek amacıyla aşırı çaba harcayan bir tutumu eleştirmek için kullanılabilir. Bu terim, kişinin içsel değerlerini veya kişiliğini yansıtmak yerine yüzeysel veya maddi unsurlara odaklanan bir davranış biçimini ifade eder. Ancak, "kokoş" ifadesi aynı zamanda arkadaşça veya espri amacıyla da kullanılabilirken, her zaman saygılı bir dil kullanmak önemlidir ve başkalarının duygularına zarar vermekten kaçınılmalıdır.

Hakaret mi?


Kokoş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın katılana hitaben söylediği "Kokoşlar siz buralara fazlasınız söylemine ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik katılan vekilinin temyizinin suçun maddi manevi unsurlarının gerçekleşmesi, sanığın cezalandırılması gerekirken beraatine karar verilmesi ve kararın usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle lehine bozulması talebine ilişkin olduğu, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından, istinaf başvurusunun esastan reddine dair Bölge Adliye Mahkemesinin kararına (ilk derece mahkemesinin beraat kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi) yönelik katılan ... vekilinin temyiz istemi yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nin 302/1. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine....

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/1463 Karar: 2022/12815 Tarih: 23.05.2022

"Kokoş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.