Hiçbir Şey Bilmiyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hiçbir Şey Bilmiyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hiçbir Şey Bilmiyorsunuz" ifadesi, bir kişinin bilgi eksikliği veya cehaletini eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Hiçbir Şey Bilmiyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği "Beni evden attınız sefil oldum,... Aile Mahkemesi de kadındı, laftan anlamıyorsunuz, kadınsınız, çıkın o koltuktan, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8044 Karar: 2015/4520 Tarih: 09.07.2015

"Hiçbir Şey Bilmiyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.