Hakkımı Helal Etmiyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakkımı Helal Etmiyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakkımı helal etmiyorum" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir durumun, kendisine yapılan haksızlığı veya zararı affetmediğini veya unutmadığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, birinin kendisine yapılan olumsuz bir davranışı veya haksızlığı kabul etmediğini ve bu durumu unutmadığını vurgularken, aynı zamanda özür dilenmesi veya telafi edilmesi gereken bir durumu da ifade edebilir.

Bu deyim, genellikle birinin özür dilemesi veya adaletin sağlanması beklendiğinde kullanılırken, aynı zamanda öfke, hayal kırıklığı veya duygusal bir yaralanmayı da ifade edebilir. "Hakkımı helal etmiyorum" ifadesi, kişinin duygusal tepkisini ve hakkını savunma hakkını ifade ettiği anlamına gelir. İletişimde açık ve dürüst olmak, empati göstermek ve çatışmaları yapıcı bir şekilde çözümlemek önemlidir. Bu tür ifadeler, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde ele alınmalıdır.

Hakaret mi?


Hakkımı Helal Etmiyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın iş yerindeki konumunu değiştirerek işten ayrılmasını sağlamaya çalıştığımı düşündüğü katılanın eylemine karşılık olarak yaşadığı üzüntünün etkisiyle tepkisel amaçlı olarak söylediği "Size hakkımı helal etmiyorum, keşke sesinizi kaydetseydim, siz şantajcısınız, yazıklar olsun, siz şantaj yapmayı çok iyi bilirsiniz, Allah belanızı versin" şeklinde kaba hitap tarzı ve beddua niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında ceza tertibine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41755 Karar: 2017/14409 Tarih: 06.12.2017

"Hakkımı Helal Etmiyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.