Şerefli Ol

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şerefli Ol"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şerefli Ol, dürüst, ahlaki değerlere bağlı ve onurlu bir şekilde yaşamak anlamına gelir. İnsanların güvenini kazanmak, doğru ve adil olmak, sözünde durmak ve başkalarına saygı duymak gibi değerleri içerir. Şerefli olmak, kişinin karakterini ve itibarını yükseltir. Şerefli olmak, toplumda saygın bir yer edinmek için önemlidir. İnsanlar şerefli kişilere güvenir ve onlara saygı duyar. Şerefli bir insan, etik değerlere uygun davranır ve dürüstlüğüyle tanınır. Bu kişiler, sözlerinde dururlar ve başkalarının haklarına saygı gösterirler. Şerefli olmak, insanın karakterini ve kişiliğini yükseltir. Bu değerleri benimseyen bir kişi, toplumda örnek alınan bir kişi haline gelir.

Hakaret mi?


Şerefli Ol kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın boşandığı eşinden olan çocuğuyla kişisel ilişki kurma hakkı olmasına rağmen eski eşinin kardeşi katılan ... tarafından bu ilişkinin kurulmasının engellendiği düşüncesiyle, yine çocuğuyla görüşebilmek arzusuyla katılana gönderdiği mesajlarda "Sen de az bir şey nefis varsa, az bir şey erkek ol, kimin parasını yediğin ortada, erkek misin oğlum sen, kimsin, ... benim kanımdan, şerefli ol gönder" şeklinde nezaket dışı ve kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9674 Karar: 2015/10556 Tarih: 09.11.2015

"Şerefli Ol" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.