Delil Karartmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Delil Karartmak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Delil karartmak" ifadesi, argo olmayan bir terim olarak, bir suç veya suçlu bir olayın kanıtlarını veya delillerini yok etmek, değiştirmek veya gizlemek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle yasadışı veya etik olmayan faaliyetlerin üstünü kapatmak veya gerçeğin açığa çıkmasını engellemek amacıyla yapılan girişimleri ifade eder. Delil karartmak, genellikle suçların veya yanlışlıkların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilir.

Hakaret mi?


Delil Karartmak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın vali yardımcısı olarak görev yapan katılana gönderdiği mektupta "Adaleti, devletin temeli sayan kültürü yozlaştırdınız. Devleti yolsuzluk karşısında aciz duruma düşürdünüz. Rüşvete dayalı cebri icra terörü ile organize hukuk dışı yolsuzluklarında da delil karartılmasının tarafınızdan yapıldığını açıkça üstlenerek belgelediniz" şeklinde, belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan, eleştiri ve sitem sınırlarını aşan, küçültücü ve suçlayıcı sözlerle katılana görevi nedeniyle hakarette bulunduğu, suçun hukuka aykırılık öğesinin oluştuğu gözetilerek hükümlülük kararı verilmesi yerine sözlerin hakaret boyutuna ulaşmayan taşkın yakınmayı oluşturduğu gerekçesi ile beraat hükmü tesisi kanuna aykırı…

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/7299 Karar: 2013/18685 Tarih: 11.06.2013

"Delil Karartmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.