Adam Olsaydı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Olsaydı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam olsaydı" ifadesi, Türkçede bir kişinin daha olumlu ve uygun özellikler ve davranışlar sergilemesi gerektiği durumlar için kullanılır. Bu ifade, bir kişinin olması gereken olgunluk, dürüstlük, sorumluluk ve saygı gibi değerleri sergilemediğini ima eder. Örnek olarak, birisi bir sözünü tutmamışsa, "Adam olsaydı sözünü tutardı." şeklinde kullanılabilir. Bu ifade, bir kişinin daha iyi bir karakter ve davranış sergilemesi gerektiğini belirtmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Adam olsaydı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Müşteki ile aralarındaki hukuki sorunla ilgili olarak sanığın "Baban adam olsaydı avukata gitmez yanıma gelirdi" biçimindeki sızlanma ifade eden sözünde hakaret kastıyla hareket ettiğinin düşünülemeyeceği ve sözlerin eleştirel nitelik taşıdığı gözetilmeden, beraati yerine mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/37397 Karar: 2014/4066 Tarih: 11.02.2014

"Adam Olsaydı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.