İnsan Gibi Cevap Ver

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsan Gibi Cevap Ver"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnsan gibi cevap ver" ifadesi, argo veya esprili bir şekilde kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, birine daha anlayışlı, mantıklı veya saygılı bir şekilde cevap vermesi gerektiğini ifade etmek için kullanılır. Karşı tarafa, daha iyi iletişim kurması, daha düşünceli veya makul cevaplar vermesi gerektiğini ima eder.

Hakaret mi?


İnsan Gibi Cevap Ver kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sana soru soruyoruz, suratın sirke satıyor, insan gibi cevap ver, güler yüz göstermek zorundasın, ben sana kırıt demiyorum, güler yüz göstereceksin diyorum, ben seni Allah'a havale ediyorum, şu suratına bak, sana yapacağını yapmış zaten" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41453 Karar: 2017/13239 Tarih: 20.11.2017

"İnsan Gibi Cevap Ver" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.